Laat het beheer en onderhoud aan professionals over

Elektrische installaties moeten vanuit de norm NEN3140 vallen onder de verantwoordelijkheid van een “Installatieverantwoordelijke”. Iedere eigenaar is volgens de wet een installatieverantwoordelijke, maar niet iedere eigenaar is elektrotechnisch onderlegd. De installatieverantwoordelijke ziet erop toe dat het ontwerp, de aanleg, het onderhoud en de inspectie op een juiste wijze worden uitgevoerd.

Een goed onderhouden installatie verhoogt de continuïteit van uw bedrijfsvoering. Uitval van uw elektrische installatie betekent dat bedrijfsprocessen ongewenst stil liggen. Met alle extra kosten van dien. Een installatie die op tijd is onderhouden functioneert in de regel ook beter. Kester Elektrosupport weet hoe installaties optimaal moeten worden beheert en kan voor u de functie van installatieverantwoordelijke vervullen.